بجنگ تا قلم خون دارد

سیاست ما همان دیانت ماست

بجنگ تا قلم خون دارد

سیاست ما همان دیانت ماست

خوراک راحت و سریع الکپی شبکه های گفتمان مجازی

پیوندهای روزانه

۳ مطلب در اسفند ۱۳۹۶ ثبت شده استامام خامنه‌ای : شیعه انگلیسی و سنّی امریکایی مثل دو لبه یک قیچی هستند.امام خامنه‌ای : این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است.امام خامنه‌ای : شیعه انگلیسی و سنّی امریکایی مثل دو لبه یک قیچی هستند.