بجنگ تا قلم خون دارد

سیاست ما همان دیانت ماست

بجنگ تا قلم خون دارد

سیاست ما همان دیانت ماست

خوراک راحت و سریع الکپی شبکه های گفتمان مجازی

پیوندهای روزانهامام خامنه‌ای : شیعه انگلیسی و سنّی امریکایی مثل دو لبه یک قیچی هستند.امام خامنه‌ای : این حقوق‌ها، برداشت‌های غیرمنصفانه و ظالمانه از بیت‌المال است.امام خامنه‌ای : شیعه انگلیسی و سنّی امریکایی مثل دو لبه یک قیچی هستند.امام خامنه‌ای: ما نتیجه اتکاء به خارجی‌ها را در قضیه برجام مشاهده کردیم و در قضیه مذاکرات هسته‌ای به آنها اعتماد کردیم اما سودی نبردیمفرهنگ و شعبان بی مخ های کت و شلواریطراحی لوگوی بی تعارفنقاشی دیجیتال از بزرگان تشیع و اسلامنقاشی دیجیتال از بزرگان تشیع و اسلامنقاشی دیجیتال از بزرگان تشیع و اسلامنقاشی دیجیتال از بزرگان تشیع و اسلاممحرم 1395 هیئت ساقیان عاشورایی
بنر تبلیغاتی / عکس متحرک
عکسی که طرح روی آن سوار شده استتصویرساز : امین باقریانتصویرسازی پیام امام خامنه ای برای آغاز حج و جای خالی حجاج با اخلاص ایرانی