بجنگ تا قلم خون دارد

سیاست ما همان دیانت ماست

بجنگ تا قلم خون دارد

سیاست ما همان دیانت ماست

خوراک راحت و سریع الکپی شبکه های گفتمان مجازی

پیوندهای روزانه

۵ مطلب در مرداد ۱۳۹۵ ثبت شده استبا تلاش های ایشان تعداد شیعیان در نیجریه به ۲۵ میلیون نفر رسیده استشاخه ی خویش شکستم که عصایت باشمکمک به بازسازی عتبات عالیات ، عبادت باقینقاشی چهره شهید حاج رجب محمدزادهاولین نماینده ولایت فقیه در استان خراسان جنوبی